• Kontakt

Simhall i Malung

Planområdet är beläget ca 1 km öster om Malung centrum och omfattar ca 4000kvm. Planområdet är beläget inom fastigheterna Grönland 61:4 och Holarna 48:2. Båda ägs av Malung-Sälens kommun.

Planen syftar till att möjliggöra ett uppförande av ett badhus med tillhörande parkering

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 20 Augusti 2021. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2020:42 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Tomas Johnsson

Sidan uppdaterad 2021-10-14 av