Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Tvätt av bil

Vattnet på jorden går runt i naturens ständiga kretslopp och används om och om igen av människor, djur och växter. Därför måste vi vara rädda om vattnet och vårda det för kommande generationer.

Varje år hamnar tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemma på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat ner i gatubrunnar och hamnar sedan i bäckar, sjöar och vattendrag. Detta kan du hjälpa till att stoppa.

Två steg mot en bättre miljö:

1. Tvätta din bil i en biltvätt

Tvätta inte bilen hemma på gatan utan åk till en modern biltvättsanläggning, antingen en automattvätt eller en ”gör-det-själv-hall”. I dessa anläggningar renas avloppsvattnet. Det allra bästa är naturligtvis att du väljer en miljömärkt biltvätt.

2. Använd miljömärkta produkter

En stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvättvattnet kommer från bilschampo och avfettningsmedel. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning och bilvax som är lika effektiva som de gamla produkterna. På Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats. hittar du aktuella listor på miljöanpassade bilvårdsprodukter som är lämpligast att använda.

Om du behöver tvätta bilen hemma

Då kan det vara acceptabelt att utföra enstaka, lättare tvättar hemma, om du beaktar följande råd:

  • Kontrollera att du är långt från enskilda vattentäkter och att du inte befinner dig inom vattenskyddsområde!
  • Ställ bilen på gräsmattan (grusplan i andra hand).
  • Tvätta med miljöanpassade bilschampon. Mikroorganismer i marken kan då bryta ner en del av ämnena innan de når grundvatten och ytvatten.
  • Använd inte avfettningsmedel, inte ens miljöanpassade.

Därför är tvättvattnet farligt

Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester och dessutom olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara skadliga för människor, djur och växtliv. I Sverige görs ca 30 miljoner biltvättar per år, varav 20 miljoner görs utanför en biltvätt hemma på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Utsläppet från en tvätt kan verka litet, men många små utsläpp ger sammanlagt en stor påverkan. Ca 2000 ton olja, 5000 ton avfettning, bilschampo och bilvax och 5,5 ton tungmetaller släpps årligen ut från biltvättar på gatan.

Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag eller så hamnar det i kommunens avloppsreningsverk. Reningsverken är inte byggda för att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada reningsprocessen. Föroreningarna från en tvätt kan bli kvar i mark och vatten under lång tid. Så var och hur du tvättar din bil idag kan ha betydelse under en lång tid framöver!

Sidan uppdaterad: 2024-01-17