Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Fordon, fordonsvrak och skrotbilar

Ibland dyker det upp övergivna fordon på olika platser i kommunen. Dessa kan utgöra en miljöfara och en skaderisk.

Skrotad Volvo

Alltid ägarens ansvar

För att ett övergivet fordon ska falla under Miljökontorets tillsynsansvar ska fordonet vara ett fordonsvrak eller ett fordon som stått felparkerat minst tre dygn. Bilen är då av ringa värde, övergiven och i dåligt skick. Ett fordonsvrak eller skrotbil är alltid ägarens ansvar.

Om du vet vem ägaren till fordonet är försök då i första hand uppmana ägaren att flytta fordonet. Notera datum för eventuell uppmaning då det är relvant i störningsanmälan.

Om fordonsägaren inte flyttar fordonet eller om du inte känner till ägaren kan du göra en störningsanmälan till Miljökontoret. Pdf, 378.5 kB. Vi kommer då att först uppmana ägaren att själv flytta fordonet. Om detta inte görs inom angiven tid kan miljö- och stadsbyggnadsnämnden flytta och/eller skrota fordonet. Detta görs på ägarens bekostnad.

Vid anmälan av fordonsvrak till Miljökontoret måste du fylla i en störningsanmälan samt bifoga en karta där du markerar var fordonet står placerat.

Vill du skrota din bil, vänd dig till en auktoriserad bilskrotningsfirma.

Tänk på att övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt på sikt kan läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning.

Så här funkar det

Om kommunen får in en anmälan eller ser ett fordon som stått länge på samma plats gör Miljökontoret en bedömning om det är ett fordonsvrak. Om en fastighetsägare har fordon på sin fastighet gäller Plan- och bygglagen 8:15: ”en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer”.

Kontakt ska då tas med Stadsbyggnadskontoret. Om fordonet skulle utgöra en fara för miljön (t.ex oljeläckage) kopplas Miljökontoret in i ärendet.

För att ett fordon ska räknas som fordonsvrak måste den uppfylla tre kriterier:

  • Vara i dåligt skick
  • Vara övergivet
  • Ha ett mycket lågt värde

Vid akuta fall, om fordonet står på en sådan plats att den utgör hinder för trafik eller en fara för trafikolycka, ska Polisen eller Räddningstjänsten kontaktas. Exempelvis om ett fordon har lämnats vid en trafikerad väg eller liknande.

Trafikverket ansvarar för de allmänna vägarna. Anmälan görs via Polisen, telefon 114 14.

Om Miljökontoret bedömer att det är ett fordonsvrak skrivs ett inspektionsprotokoll, vilket måste göras enligt lag. Ett brev med mottagningsbevis skickas till ägaren som får fyra veckor på sig att avlägsna fordonet. Om fordonet inte har avlägsnats kan beslut om skrotning fattas eller vitesföreläggande ske.

Läs mer i vår lathund Pdf, 884.7 kB. om vem som är ansvarig för fordonsvrak och övergivna bilar, hur du kontaktar vederbörande, allmän information om fordonsvrak samt hur du kan gå till väga i olika fall.

Blankett för anmälan om fordonsvrak till Miljökontoret Pdf, 378.5 kB.

Sidan uppdaterad: 2023-12-20