Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Luftkvalitet

Att luften vi andas ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas, har Sveriges riskdag fastställt i miljömålet "Frisk luft". För att veta hur det ligger till i vår kommun, mäts kontinuerligt olika typer av luftföroreningar.

Barn mot en blå himmel

Det finns idag både lagstadgade krav i det som benämns de svenska miljökvalitetsnormerna (MKN) ochmiljömålet Frisk luft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som gäller för luftkvalitet. Landets kommuner kontrollerar genom mätning och/eller modellering sin luftkvalitet i relation till miljökvalitetsnormerna.

Kontrollerna i Malung-Sälens kommun samordnas viaDalarnas Luftvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Dessa visar att miljökvalitetsnormerna inte överskrids i kommunen. Dalarnas luftvårdsförbund har, med hjälp av samtliga
kommuner i Dalarnas län, bedömt luftkvaliteten och rapporterat resultaten till
Naturvårdsverkets datavärd. SMHI är utsett av Naturvårdsverket till nationell datavärd för luftkvalitetsdata. I datavärdskapet för luftkvalitet finns mätdata för halter i luft och nederbörd samt för halter av metaller i mossa.

 

Sidan uppdaterad: 2023-09-01