Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Snötippar

Miljökontoret har vid behov tillsyn på snötippar: snöhögar som läggs upp från snöröjning. Snötippar som är ”av mindre omfattning”, behöver inte genomgå någon prövning/få något tillstånd innan de läggs upp.

Snöhög och hjullastare

Snö som skottas bort från vägområden, parkeringar och liknande innehåller föroreningar och även skräp. När snön sedan smälter undan, så stannar föroreningarna kvar i marken. Det grusmaterial som oftast töar fram, har därför en relativt stor koncentration av olika föroreningar.

Tänk därför på att:

  • Skotta inte ut snömassor i älven
  • Håll ett skyddsavstånd till vattendrag, älven, sjöar, på gärna 100 meter
  • Lägg inte upp snöhögar på känslig mark eller på mark där barn sedan ska leka
  • Tänk på att placera snön så att högen inte kan bli en trafikfara eller annat problem

På våren

Vid smältperioden töar även det skräp som samlats in i snötipparna fram. Dessa områden kan således upplevas väldigt skräpiga. Ofta är det skräp i form av engångsartiklar i papper och plast, fimpar m.m. Har du under vintern ansvarat för en snöskottning bör du under töperioden också se till att området där tippen varit är fri från skräp.

Sidan uppdaterad: 2024-01-17