Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Medelstora förbränningsanläggningar

En förbränningsanläggning är ett "värmeverk" som drivs av olika typer av bränsle t.ex. flis, olja, avfall och pellets. Här finns info om förbränningsanläggningar i kommunen.

Under 2018 trädde Förordningen om medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats. (2018:471) förkortat FMF, i kraft. Förordningen omfattar alla typer av förbränningsanläggningar vars totala anläggningseffekt är 1MW upp till 50MW.

Driver du eller ämnar driva en medelstor förbränningsanläggning ska detta anmälas till Miljökontoret enligt § 18 i FMF och Miljöprövningsförordningen (2013:251).

I anmälan ska följande framgå:

 1. verksamhetsutövarens namn, säte, organisationsnummer och kontaktuppgifter
 2. adress, fastighetsbeteckning samt X- och Y-koordinater enligt koordinatreferenssystemet SWEREF 99 TM (EPSG:3006), om anläggningen är stationär,
 3. när anläggningen togs eller avses att tas i drift,
 4. anläggningens typ, med användning av beteckningarna dieselmotor, gasturbin, tvåbränslemotor, annan motor eller annan medelstor förbränningsanläggning,
 5. anläggningseffekten i megawatt,
 6. anläggningens verkningsgrad,
 7. reningsutrustningens typ,
 8. det förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift,
 9. typ av bränslen och andel bränslen som förbränns eller avses att förbrännas, med användning av beteckningarna fast biomassa, övriga fasta bränslen, dieselbrännolja, flytande biobränslen, andra flytande bränslen än dieselbrännolja eller flytande biobränslen, naturgas och andra gasformiga bränslen än naturgas, och
 10. anläggningens sektor eller industrienhet, med användning av tillämplig NACE-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden samt med användning av tillämplig standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-kod)

  Anmälan kan mailas till miljokontoret@malung-salen.se

Medelstora förbränningsanläggningar i kommunen:

 • Fiskarhedens Trävaru AB
 • Malung-Sälens kommun Lövängen, Malung
 • Malung-Sälens kommun Sälens värmeverk
 • Fjällvärme i Sälen AB Lindvallen
 • Fjällvärme i Sälen AB Tandådalen
 • Stöten Fastighets AB Stötens värmeverk

Kontakta Miljökontoret för att ta del av fler uppgifter gällande varje enskild förbränningsanläggning i registret.

Sidan uppdaterad: 2023-02-07