Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Alkohol och tobak

Som företagare i kommunen finns flera myndigheter inom kommunen där du kan behöva söka olika tillstånd, till exempel för försäljning av alkohol och tobak.

Kommunen är, enligt alkohollagen, tillstånds- och tillsynsmyndighet för serveringstillstånd på serveringsställen som ligger i kommunen. I kommunen är det Miljö- och stadsbyggnadförvaltningen som är tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Tillsynen kan delas upp i förebyggande tillsyn, inre tillsyn och yttre tillsyn. Vid yttre tillsyn gör handläggare tillsynsbesök på serveringsstället. Besöken sker oftast oanmälda, och kan ske en, eller flera gånger, per år.

Riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 179 kB.

Folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel

Alkoholenheten ansvarar för tillsyn av folköl och tobaksförsäljning. Vid försäljning av dessa varor gäller anmälningsplikt till kommunen. Den som vill sälja receptfria läkemedel i detaljhandeln ska göra en anmälan till Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Ansök via vår e-tjänst

Den som vill servera alkoholhaltiga drycker mot betalning ska ha ett serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen.

Ansökan kan gälla:

  • Stadigvarande serveringstillstånd
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  • Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap

Vi rekommenderar att du förbereder din ansökan genom att ha alla nödvändiga bilagor till hands innan du går in i e-tjänsten. Det gör vår handläggning snabbare. Här finner du en checklista Pdf, 108.6 kB.

Finansieringsplan

Du som söker serveringstillstånd ska styrka den finansiering som redovisats i finansieringsplanen. Detta innebär att du måste kunna visa varifrån kapitalet ursprungligen kommer, att du har haft tillgång till pengarna samt att köpeskillingen har överförts till säljaren.

Rökfria miljöer

Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna.

E-tjänst

Här hittar du e-tjänsten för folköl, tobak och e-cigaretter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det kommer att införas möjlighet att ansöka om tillstånd samt anmäla om försäljning av E-cigaretter och Folköl. När det gäller receptfria läkemedel skall försäljning av dessa produkter fortsatt anmälas till Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

2023 trädde en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Nu måste detaljhandlare anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Du som säljer tobaksfria nikotinprodukter kan redan nu skicka in din anmälan, (längst ned på sidan). Det här gäller:

  • Du som bedriver handel med tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla detta till kommunen.
  • Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas till den som fyllt 18 år.
  • Den som säljer dessa produkter måste säkerställa att personen är över 18 år.
  • På försäljningsstället ska det finnas ett tydligt och synligt meddelande med information om förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.
  • Vid upprepad överträdelse av lagen får kommunen förbjuda ytterligare försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Med lagen kom även nya bestämmelser för produktkraven.

Anmälan om försäljning

Du som bedriver detaljhandel eller e-handel av tobaksfria nikotinprodukter måste först ha gjort en anmälan om försäljning. Anmälan ska göras till den kommun där försäljningsstället ligger.

Egenkontrollprogram

Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter. Egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn ska bifogas din anmälan om försäljning. Om ett fysiskt försäljningsställe inte finns ska detta istället göras i den kommun där företaget är registrerat. Om det saknas en fysisk plats ska det istället anmälas till Folkhälsomyndigheten.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälningsblankett för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 135.6 kB.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2024-03-28