Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hälsoskydd

Det finns många saker i samhället som kan påverka vår hälsa, bland annat vår boendemiljö och andra miljöer som vi vistas i.

Hälsoskydd är det arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av miljön. Det innebär till exempel att se till att bostäder är bra och fria från buller, radon och fukt. Det handlar också om att förhindra att smitta sprids i skolor, förskolor och hygienlokaler och andra verksamheter.

Miljökontoret är den del inom kommunen som arbetar med hälsoskydd och livsmedelskontroll, och kan ge dig råd och information om bland annat hälsa, miljö, smittskydd och livsmedel.

Miljökontoret tillhör Miljö- och stadsbyggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet och kontrollerar även att företagen i kommunen följer de lagar och regler som finns inom miljö- och hälsoskydds-, samt livsmedelsområdet.

Sidan uppdaterad: 2023-10-04