Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Lokala föreskrifter

För Malung-Sälens kommun gäller lokala föreskrifter som kompletterar miljöbalkens bestämmelser.

De lokala föreskrifterna för Malung-Sälens kommun är till för att skydda människors hälsa och miljön och antogs i kommunfullmäktige 2015.

Föreskrifterna rör bland annat djurhållning inom detaljplan, torrtoaletter, spridning av gödsel och skydd av vattentäkt.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Pdf, 45.4 kB.

Sidan uppdaterad: 2023-04-11