Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Störningar och olägenheter

Upplever du störande utsläpp, lukt eller buller? Har du problem med fukt och mögel i din lägenheter eller dålig ventilation?

Vad är en olägenhet eller störning?

Olägenhet för människors hälsa eller miljön i miljöbalkens mening innebär till exempel att störningen inte är tillfällig. En störning kan till exempel vara utsläpp av kemikalier eller orenat avloppsvatten, förorenat dricksvatten, bristfällig hygien i livsmedelslokal, dålig inomhusmiljö såsom fukt, mögel, temperatur, radon, buller och ventilation, eller olägenhet orsakad av djurhållning eller skadedjur.

Olägenhet för människors hälsa eller miljön (förr kallad sanitär olägenhet) utreds av Miljökontoret.

Vad kan jag göra?

Om du upplever olägenhet eller störning bör du i första hand prata med den som orsakar störningen. Om olägenheten kommer från din bostad som du hyr bör du tala med hyresvärden. Om det inte hjälper kan du kontakta Miljökontoret som då hanterar detta som ett klagomålsärende. Vi ser gärna att du lämnar in en störningsanmälan via blankett.

Vill du lämna ett klagomål underlättar det vår handläggning om du inte är anonym. Vi kan då hålla dig informerad om ärendet och be om ytterligare information för att kunna utreda klagomålet.

Hur ser processen ut?

Om klagomålet bedöms som obefogat kan Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fatta beslut om att avskriva ärendet. Om du har lämnat kontaktuppgifter får du möjlighet att överklaga beslutet.

Om förvaltningen bedömer att en olägenhet, störning eller olaglighet föreligger ställs krav på verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren att åtgärder ska vidtas.

Sidan uppdaterad: 2024-01-17