Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Avfall och återvinning

I Malung-Sälen har det kommunala bolaget Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB, Vamas, hand om hushållens avfall och återvinning.

För öppettider till Malungs, Limas och Sälens återvinningscentral, återvinningsstation se Vamas hemsida:

Avfallsföreskrift och avfallsplan

Kommunfullmäktige har beslutat om regler kring den kommunala renhållningen iFöreskrifter om hantering av hushållsavfall Länk till annan webbplats.

Varje kommun har också ansvar för att det finns en plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering, och för att ta hand om det avfall kommunen ansvarar för enligt renhållningsordningen. Avfallsplanen anger bland annat kommunens mål med avfallshanteringen i syfte att uppnå EU:s avfallsdirektiv och de nationella och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet.

Avfallsfrågor vid miljökontoret

Vid Malung-Sälens kommuns miljökontor hanteras bland annat följande frågor rörande avfall:

  • Tillsyn av avfallshantering hos företag, kommun och hushåll.
  • Eget omhändertagande av avfall (slamhantering, latrinkompost, eldning).
  • Begäran om undantag från kommunens renhållningsföreskrifter. OBS! Ansökan om undantag från kommunens renhållningsföreskrifter görs efter det att en ansökan om önskat avfallsabonnemang inlämnats till och hanterats av Vamas Länk till annan webbplats..

Blanketter för ansökningar enligt detta.

Sidan uppdaterad: 2024-05-29