Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Rapportering farligt avfall

Du behöver föra anteckningar över det farliga avfallet som hanteras i din verksamhet samt rapportera in det till ett nationellt register hos Naturvårdsverket.

Farligt avfall ska journalföras innan det transporteras från din verksamhet. Farligt avfall får bara transporteras av en godkänd transportör.

Uppgifterna ska rapporteras in inom två arbetsdagar

Uppgifterna nedan ska rapporteras in till Naturvårdsverkets register inom två arbetsdagar från att det farliga avfallet transporterats bort. Om uppgifterna rapporteras in för sent riskerar du en miljösanktionsavgift.

Dessa uppgifter ska journalföras:

  • typ av farligt avfall
  • var avfallet producerats
  • datum för borttransport
  • transportsätt
  • vem som ska transportera bort avfallet
  • avfallets vikt i kilogram
  • den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Journalen ska sparas i minst tre år.

Sidan uppdaterad: 2024-05-21