Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Miljöfarliga verksamheter

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn av miljöfarliga verksamheter enligt Miljöbalken. Miljökontoret kontrollerar att du som företagare uppfyller lagstiftningens krav.

Rostiga tunnor

Miljökontorets arbete inom miljöskyddet rör både stort och smått, från stora industrier till gårdens egna gödselhantering. Vissa verksamheter behöver tillstånd andra ska anmälas.

Blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet Pdf, 259.8 kB.

Egenkontroll

För alla tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter ska det finnas ett skriftligt egenkontrollprogram. Arbete med egenkontroll görs för att olägenheter inte ska uppstå för människors hälsa eller för miljön. Du ska veta hur din verksamhet påverkar miljön och hur du ska göra för att minska företagets påverkan på omgivningen. Det ska alltså finnas en organisation, med rutiner och åtgärder, för att visa att miljölagstiftningen följs.

I egenkontrollprogrammet ska det anges vilka rutiner verksamheten har för val av kemikalier, kemikalieförvaring, energianvändning, avfallshantering och så vidare. Dokumentet ska kunna visas upp vid en eventuell kontroll. Enligt miljöbalken är det du som verksamhetsutövare som ska visa att lagstiftningen följs.

Även andra som yrkesmässigt bedriver verksamheter som befaras kunna medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska bedriva egenkontroll. I dessa fall behöver rutinerna inte vara nedskrivna. Såna verksamheter kan exempelvis hantera kemikalier eller miljöfarligt avfall. Exempel är verkstäder, lackeringsfirmor, tandläkare och små bensinstationer (s.k. -verksamheter).

Sidan uppdaterad: 2024-03-19