• Kontakt

Fordonsvrak

Ibland dyker det upp övergivna fordon på olika platser i kommunen. Dessa kan utgöra en miljöfara och en skaderisk.

Alltid ägarens ansvar

För att ett övergivet fordon ska falla under Miljönämndens tillsynsansvar ska fordonet vara ett fordonsvrak. Bilen är då av ringa värde, övergiven och har stått länge på samma plats. Ett fordonsvrak eller skrotbil är alltid ägarens ansvar.

Om du vet vem ägaren till fordonet är försök då i första hand uppmana ägaren att flytta fordonet.

Om fordonsägaren inte flyttar fordonet eller om du inte känner till ägaren kan du göra en störningsanmälan till Miljökontoret. Miljökontoret kommer då att först uppmana ägaren att själv flytta fordonet. Om detta inte görs inom angiven tid kan Miljönämnden flytta och/eller skrota fordonet. Detta görs på ägarens bekostnad.

Vid anmälan av fordonsvrak till Miljökontoret måste du fylla i en störningsanmälan samt bifoga en karta där du markerar var fordonet står placerat.

Vill du skrota din bil, vänd dig till en auktoriserad bilskrotningsfirma.

Tänk på att övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt på sikt kan läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning.

Så här funkar det

Om kommunen får in en anmälan eller ser ett fordon som stått länge på samma plats gör Miljökontoret en bedömning om det är ett övergivet fordon/ fordonsvrak. Om en fastighetsägare har fordon på sin fastighet gäller Plan- och bygglagen 8:15: ”en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer”. Kontakt ska då tas med Stadsbyggnadskontoret. Om fordonen skulle utgöra en fara för miljön, och exempelvis läcka olja, kopplas Miljökontoret in i ärendet.  

För att ett fordon ska räknas som fordonsvrak måste den uppfylla tre kriterier:

  • Vara i dåligt skick
  • Vara övergivet
  • Ha ett lågt värde

Vid akuta fall, om fordonet står på en sådan plats att den utgör hinder för trafik eller en fara för trafikolycka, ska Polisen eller Räddningstjänsten kontaktas. Exempelvis om ett fordon har lämnats vid en trafikerad väg eller liknande.

Trafikverket ansvarar för de allmänna vägarna. Anmälan görs via Polisen, telefon 114 14.

Om Miljökontoret bedömer att det är ett fordonsvrak skrivs ett inspektionsprotokoll, vilket måste göras enligt lag. Ett brev med mottagningsbevis skickas till ägaren som får fyra veckor på sig att avlägsna fordonet. Om fordonet inte har avlägsnats kan beslut om skrotning fattas eller vitesföreläggande ske.

Läs mer i vår lathund Pdf, 377.4 kB, öppnas i nytt fönster. om vem som är ansvarig för fordonsvrak och övergivna bilar, hur du kontaktar vederbörande, allmän information om fordonsvrak samt hur du kan gå till väga i olika fall.

Aktuella fordonsvrak

När det inte går att identifiera en ägare till ett fordonsvrak sker kommunikation via Post- och inrikestidning, Malung-Sälens kommuns anslagstavla samt via kommunens hemsida. Om du har ett fordonsvrak som är felplacerat uppmanas du att avlägsna detta.

När en fordonsägare inte kan spåras till ett fordonsvrak publiceras en annons om det här (nederst på denna sida).

Sidan uppdaterad 2020-05-12 av