Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Vatten och avlopp

När man ansöker om bygglov där man vill dra in vatten eller avlopp är det viktigt att ta reda på vilka förutsättningar och möjligheter som gäller för just din fastighet.

I en bygglovsansökan måste alltid redovisning av avloppslösning redovisas.

Du bör kontrollera om din fastighet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp eller om du har eller måste anlägga en enskild avloppsanläggning.

Ansvariga för det kommunala ledningsnätet inom kommunen är Vamas, kommunens bolag för vatten- och avloppsfrågor.
Om planerad byggnation ligger inom deras verksamhetsområde och det blir en ökad belastning på ledningsnätet ska man alltid lämna in en blankett om anslutning till ledningsnätet.

Blankett finns på Vamas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller bland kommunens blanketter.

Det finns områden där man har enskilt avlopp till sitt fritidshus. Lagstiftningen kring enskilda avlopp kräver att du har koll på att anläggningen har ett giltigt tillstånd från miljökontoret samt att den fungerar som den ska.

Om en ansökan om ny-, om- eller tillbyggnad av bostadshus eller lokal (som är belägen utanför verksamhetsområde för det kommunala VA-nätet) kommer in kontrollerar vi alltid med Miljökontoret om det finns tillstånd för ett avlopp på aktuell fastighet eller inte.

Finns det inget giltigt tillstånd uppmanar vi den som söker att lämna in en ansökan om ny- eller ombyggnad av anläggning till Miljökontoret för behandling parallellt av de båda ärendena.

Bedömning i det enskilda fallet görs sen utifrån dagens situation i samråd med Miljökontoret av hur tidigt vi kan ge bygglov och startbesked i väntan på handläggning av avloppsärendet.

Om du har en golvbrunn som kommer att få ta emot vatten som kan vara förorenat med olja måste du oavsett vilket avlopp du har installera en oljeavskiljare så du kan samla upp oljor. Dessa kan utföras enkelt eller så finns mer avancerade att köpa, vilken som passar för dig beror på vilket utrymme golvbrunnen sitter i och vilka beräknade mängder olja det rör sig om.

Nedan finns en länk till enkel beskrivning av oljeavskiljare och dess funktion.

Sidan uppdaterad: 2024-01-17