Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Förhandsbesked

Förhandsbesked ska du söka om du vill bygga i ett område eller på en tomt som inte är bebyggd sedan tidigare och om du vill stycka en ny tomt på oexploaterad mark.

Brödtext

I förhandsbeskedet bedömer byggnadsnämnden om tomtplatsen är lämplig att bebygga samt om tomten är lämplig för ändamålet.

Nämnden kommer därefter att ange vilka villkor som hör till beslutet.

Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att sedan få bygglov, om byggnationen i övrigt uppfyller de krav som ställs i Plan- och Bygglagen (PBL) och att inte ansökan avviker från det som presenterades vid ansökan om förhandsbesked.

Ett förhandsbesked är giltigt i två (2) år från beslutsdatum.

Ett förhandsbesked kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som ett bygglov.

Vatten och avlopp:

Innan du söker förhandsbesked bör du fundera på om du vill ha vatten och avlopp i byggnaden.
Om du vill dra in vatten krävs en enskild avloppsanläggning och tillstånd för den måste sökas hos Miljökontoret. Oftast när det krävs förhandsbesked finns inget kommunalt vatten och avlopp utan man är beroende av enskilda eller gemensamma lösningar.

Läs mer om Miljökontorets hantering av enskilda avlopp här.

Söker man inte för enskilt avlopp i det tidiga skedet kan ingen garanti lämnas för att man kan göra en enskild avloppsanläggning eller vilken typ man kan göra på den aktuella platsen.

För att kunna behandla din ansökan så krävs följande handlingar:

  • Ansökan om förhandsbesked
  • Lägesplan
  • Skiss på byggnadsstorlek, utseende och planlösning

Efter att en ansökan har kommit in åker byggnadsnämnden ut och tittar på den tänkta tomtplatsen och bedömer om platsen är lämplig.

För att byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till ett förhandsbesked krävs i de flesta fall att man har barmarksperiod under handläggningen av ärendet.

Sidan uppdaterad: 2022-02-16