Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Olovlig byggnation

Att påbörja en byggnation utan bygglov resp startbesked eller att flytta in innan du fått slutbesked kan bli dyrt.

Påbörja aldrig en byggnation utan lov!

Det kan bli kostsamt och du kan dessutom bli tvungen att ta bort det olovligt utförda om det inte är möjligt att bevilja bygglov för åtgärden.

Utför någon en åtgärd som kräver bygg-, rivnings- eller marklov utan att lov har erhållits, ska byggsanktionsavgift tas ut. Avgiften har bestämts av regeringen och grundar sig på prisbasbeloppet för det aktuella året.

Det är också förbjudet att flytta in/ta i anspråk byggnationen innan slutbesked beviljats av byggnadsnämnden.

Kontakta Stadsbyggnadskontoret för GRATIS information om huruvida lov eller anmälan krävs för din planerade åtgärd.

Sidan uppdaterad: 2022-03-31