Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Timmerbyn Mitt

En detaljplan för Timmerbyn mitt har upprättats med syfte att öka boendet inom området Timmerbyn i Lindvallen.

Syftet med detaljplanen är att öka boendet inom området Timmerbyn. Området var tidigare detaljplanelagt för centrumändamål, vilket nu ändrats till boende med möjlighet till viss del handel. Totalt möjliggörs en komplettering av Timmerbyn med 4 nya hus av samma hustyp som befintliga i området.

Detaljplanen var utställd för samråd i december 2012 och för granskning i mars 2013. De synpunkter som inkommit finns redovisade i utlåtandet.

Antagen: BN 2013-05-15 § 56
Laga kraft: 2013-06-17

Antagen detaljplan består av följande handlingar:

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

 

«Tillbaka till Antagna detaljplanerlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2018-06-20 av