Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Digitala detaljplaner

Föreskrifter för nya detaljplaner med planbeskrivningar

Boverket har fått bemyndigande av regeringen att skriva föreskrifter för nya detaljplaner och planbeskrivningar. Syftet med bemyndigandet är att Boverket ska skapa föreskrifter med en enhetlig struktur och ett enhetligt innehåll och där informationen kan utbytas maskinellt.

Ambitionen är också att detaljplaneinformationen ska tillgängliggöras digitalt. Med hjälp av nämnda åtgärder kan effektiva och innovativa tjänster skapas och bli tillgängliga för alla.

Detaljplaner är sen tidigare juridiskt bindande handlingar i fysiskt format. Från 2022 är det krav på att nya detaljplaner upprättas i digitalt format

Föreskrifterna omfattar sådant som regleras i fjärde kapitlet i plan- och bygglagen (PBL) och kommer att gälla för detaljplaner som påbörjades efter 31 december 2021.

Boverket har också beslutat om föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivningar som trädde i kraft 1 januari 2021 och som är bindande för detaljplaner som påbörjades efter 31 december 2021.

Detta gör att vi på stadsbyggnadskontoret kommer att ställa krav på att de detaljplanekartor och planbeskrivningar som inkommer är av den digital art som beskrivs i föreskrifterna:

Detaljplan

BFS 2020:5

https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/boverkets-foreskrifter-20205-om-detaljplan/ Länk till annan webbplats.

De allmänna råden i

BFS 2020:6

https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/boverkets-allmanna-rad-20206-om-redovisning-av-reglering-i-detaljplan/ Länk till annan webbplats.

Planbeskrivningen

BFS: 2020:8

https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/boverkets-foreskrifter-och-allmanna-rad-20208-om-planbeskrivning/ Länk till annan webbplats.

Planbestämmelsekatalogen

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/digitalisering/digitalisering-av-planeringsprocessen/digitala-detaljplaner/ Länk till annan webbplats.

Det här gäller för äldre detaljplaner

Boverkets bemyndigande gäller endast nya detaljplaner. Det innebär att föreskrifterna inte kommer att gälla äldre planer. Det är fritt fram för kommuner att digitalisera äldre planer men det finns inga krav på att ett sådant arbete ska utföras.

Konsulter som gör detaljplaner i vår kommun:

I Malung-Sälens kommun har man köpt in programmet MyCarta för att skapa och skicka digitala detaljplaner.

Som konsult som jobbar med detaljplaner inom vår kommun har man möjlighet att nyttja MyCarta genom oss. Kontakta oss på: plan@malung-salen.se för mer information.

Om man som konsult har gjort detaljplanen i annat program har vi möjlighet, att mot en kostnad, konvertara den till MyCarta.

Sidan uppdaterad: 2023-12-07