Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Nissvägen , Östra Utsjö 39:7

Planområdet är beläget i Grimsmyrheden ca 1,5 km sydväst om centrala Malung.

Planens syfte är att möjliggöra bostad- och småindustri på ett område som idag är planlagt som grönområde.

Området är bebyggt med en förrådsbyggnad med tidsbegränsat bygglov.

Detaljplanen antogs av MSN § 25 : 2020-02-20

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-03-27


PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Fastighetsförteckning och utlåtande  finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.


Sidan uppdaterad 2020-05-06 av