• Kontakt

Nissvägen , Östra Utsjö 39:7

Planområdet är beläget i Grimsmyrheden ca 1,5 km sydväst om centrala Malung.

Planens syfte är att möjliggöra bostad- och småindustri på ett område som idag är planlagt som grönområde.

Området är bebyggt med en förrådsbyggnad med tidsbegränsat bygglov.

Detaljplanen antogs av MSN § 25 : 2020-02-20

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-03-27


Plankarta Pdf, 136.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 850.3 kB.

Fastighetsförteckning och utlåtande  finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.


Sidan uppdaterad 2020-05-06 av