Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Näsfjällsåsen 1:70 m fl

Planändringen syftar till att möjliggöra komplettering och utökning av camping och parkering samt legalisera pistmaskinsgarage/-verkstad och telemast.

Detaljplanen antogs av KF*: 2020-06-22

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-07-18


PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

 * KF= Kommunfullmäktige

Sidan uppdaterad 2020-08-11 av