• Kontakt

Näsfjällsåsen 1:70 m fl

Planändringen syftar till att möjliggöra komplettering och utökning av camping och parkering samt legalisera pistmaskinsgarage/-verkstad och telemast.

Detaljplanen antogs av KF*: 2020-06-22

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2020-07-18


Plankarta Pdf, 494.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 755.6 kB.

 * KF= Kommunfullmäktige

Sidan uppdaterad 2020-08-11 av