Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Mottagningsstation Tandådalen

Syftet med planförslaget är att möjliggöra ett uppförande av en ny mottagningsstation i anslutning till den befintliga mottagningsstationen. Planens syfte är även att möjliggöra fastighetsreglering. Planområdet är beläget strax väster om Tandådalens fjällanläggning mellan Fjällvägen och Stjärnvägen.

Detaljplanen antogs av BN § 61 - 2018-06-28

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-08-06

 

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF


  

Utlåtande, där vi bemöter yttranden från samråd och granskning,finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret.

Sidan uppdaterad 2018-08-21 av