• Kontakt

Mottagningsstation Tandådalen

Syftet med planförslaget är att möjliggöra ett uppförande av en ny mottagningsstation i anslutning till den befintliga mottagningsstationen. Planens syfte är även att möjliggöra fastighetsreglering. Planområdet är beläget strax väster om Tandådalens fjällanläggning mellan Fjällvägen och Stjärnvägen.

Detaljplanen antogs av BN § 61 - 2018-06-28

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2018-08-06

 

Plankarta Pdf, 237.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 196.2 kB.


  

Utlåtande, där vi bemöter yttranden från samråd och granskning,finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret.

Sidan uppdaterad 2018-08-21 av