• Kontakt

 Högstrand 1:11-1:54

Planens syfte är att genom planändring av ett tidigare detaljplanelagt område utöka byggrätten.

Detaljplanen antogs av KF:  2019-03-25

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2019-04-25


Plankarta Pdf, 324.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 253.7 kB.

 

Sidan uppdaterad 2020-02-19 av