Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

 Högstrand 1:11-1:54

Planens syfte är att genom planändring av ett tidigare detaljplanelagt område utöka byggrätten.

Detaljplanen antogs av KF:  2019-03-25

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2019-04-25


PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

 

Sidan uppdaterad 2020-02-19 av