Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Gusjön 4:69 i Kläppen

Syftet med planförslaget är att ändra markanvändningen till bostadsändamål så att planområdet kan indelas i flera bostadstomter och därmed möjliggöra färre större byggrätter på enskilda tomter.

Detaljplanen antogs av MSN: 2019-03-14

Planförslaget har vunnit laga kraft : 2019-04-15


PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF 


Sidan uppdaterad 2019-04-15 av