Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Lokala föreskrifter

För Malung-Sälens kommun gäller lokala föreskrifter som kompletterar miljöbalkens bestämmelser.

De lokala föreskrifterna för Malung-Sälens kommun är till för att skydda människors hälsa och miljön och antogs i kommunfullmäktige den 16 november 2015.

Föreskrifterna rör bland annat djurhållning inom detaljplan, torrtoaletter, spridning av gödsel och skydd av vattentäkt.

Läs i fulltext: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljönPDF

Sidan uppdaterad 2016-02-25 av