Logotyp för Malung-Sälens kommun

Livsmedel

Livsmedelskontroll är ett av Miljö- och stadsbyggnadsnämndens tillsynsområden. Nämnden kontrollerar att du som livsmedelsföretagare uppfyller lagstiftningens krav på säkra livsmedel.

Ny riskklassningsmodell från 2024

Den nya riskklassningsmodellen utgår från andra uppgifter än den tidigare. Livsmedelsföretag kommer därför att behöva lämna nya uppgifter och alla anläggningar kommer att omklassas enligt den nya modellen under 2023 och 2024.

Miljökontoret kommer att meddela hur och när ditt företag ska lämna in uppgifter för omklassning.

Den nya riskklassningen utgår från:

  • huvudsaklig inriktning på verksamheten
  • aktiviteter som bedrivs i verksamheten
  • om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler verksamhetens omfattning.

Frågor?

Kontakta gärna miljokontoret@malung-salen.se

25 Juli 2024