Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Misstänkt matförgiftning

Om du misstänker att du kan ha blivit matförgiftad ska du kontakta Miljökontoret så snart som möjligt.

En tidig anmälan ökar möjligheterna för oss att utreda orsaken, och vi kan på så sätt förhindra att fler drabbas.

Vid misstanke om matförgiftning, vänligen fyll i denna blankett Pdf, 233.2 kB. och/eller kontakta Miljökontoret så snart som möjligt.

Telefonnr: 0280-183 90
Miljokontoret@malung-salen.se

Om matförgiftning

Matförgiftning är en samlingsbeteckning på sjukdomar eller besvär som beror på att man ätit livsmedel som innehåller gifter eller hälsofarliga mikroorganismer. Vanliga symtom är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber.

Matförgiftning är trolig orsak om fler än två personer som ätit av samma mat får ovanstående symtom. Om du misstänker att du har blivit matförgiftad kontakta närmsta vårdcentral för att få hjälp samt lämna prover för eventuell utredning.

Infektion och förgiftning

Livsmedelsburen smitta/matförgiftning kan delas upp i två olika grupper: infektion och förgiftning.

  • Infektion: Maten innehåller mikroorganismer som från mag- och tarmkanalen tränger in i tarmväggen och orsakar inflammation. Exempelvis Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Calicivirus och Norovirus som orsakar vinterkräksjuka.

  • Förgiftning: Maten blir förorenad av framför allt bakterier som vid sin tillväxt bildar bakteriegifter (toxiner). Exempelvis Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens och Bacillus cereus. Clostridium botulinum är också en toxinbildande bakterie men orsakar helt andra symtom än de övriga.

Inkubationstid

Inkubationstid, det vill säga hur lång tid det tar innan du insjuknar, beror på typen av smitta. I allmänhet har toxinförgiftningar en kort inkubationstid (några enstaka timmar till ett dygn), medan den vid en infektion brukar vara något längre och för vissa smittämnen upp till veckor.

Matförgiftningar som orsakas av bakterier går över av sig själva efter mellan 12 timmar och två dygn. Virusinfektioner kan ibland vara längre.

Sidan uppdaterad: 2023-12-07