Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Provtagning enskilt vatten

Har du inte kommunalt vatten har du mest troligt enskilt vatten från en bergborrad brunn. Här beskriver vi bland annat hur du kan testa ditt dricksvatten och vad du bör tänka på innan du köper hus med egen dricksvattenbrunn.

Testa ditt dricksvatten

Vatten innehåller flera olika ämnen med varierande betydelse för människors hälsa. Beroende på vad vattnet ska användas till kan det ställas olika krav på vattnets kvalitet. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör du ta prov på ditt dricksvatten regelbundet genom att lämna vattenprov för analys hos ett laboratorium.

Vill du testa ditt dricksvatten så beskriver vi hur du kan gör i vår guide här. Länk till annan webbplats.

Att köpa hus med egen brunn

Om du ska köpa hus med egen brunn är det bra om du innan tar reda på fakta om brunnen. Hur mycket vatten ger brunnen? Räcker vattentillgången till familjen? När togs vattenprov senast? Fler tips på vad du bör tänka på finns att läsa i broschyren Köpa eller sälja hus med enskilt vattenLivsmedelsverket. Länk till annan webbplats.

Registrering av din enskilda brunn hos myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) innebär en ökad säkerhet för ditt dricksvatten. Som brunnsägare kan du själv registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Vinsterna med att brunnen är registrerad och att din information är uppdaterad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Att kommunen kan se din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som skulle kunna påverka din brunn.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Även energibrunnar för bergvärme kan påverka dricksvattenkvaliteten och kan registreras i Brunnsarkivet.

Enkelt formulär med GPS-funktion

Du kan enkelt registrera din brunn genom att fylla i ett e-formulär på webben. Formuläret går även utmärkt att använda med en smartphone eller platta med GPS. Då kan din enhet enkelt positionera brunnden med hjälp av GPS:en.

Registrera din brunn hos SGU här Länk till annan webbplats. (Sveriges geologiska undersökning)

Om du är osäker på om din brunn är registrerad kan du gå in på Brunnsarkivets karta Länk till annan webbplats. och kolla om den är med. Oavsett kan du ha ytterligare information att fylla på med.

Steg 1

Bra att veta

Egen eller delad dricksvattenbrunn
Har du en egen eller delad dricksvattenbrunn är det viktigt att vattnet provtas regelbundet. Var extra noggrann med att provta om små barn dricker vattnet. Små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen i vatten, till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit. På Livsmedelsverket Länk till annan webbplats. finns rekommendationer för provtagning av dricksvatten.

Om du har anlagt en ny brunn
Om du har anlagt en ny brunn bör du kontrollera vattenkvaliteten efter någon månads användning. Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden och problem kan finnas i dricksvattnet utan att du märker förändringar i vare sig smak, lukt eller färg.

Livsmedelsverksamheter och föreningar
Har du en livsmedelsverksamhet, med egen dricksvattenbrunn, är du skyldig att provta vattnet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30. Samma regler gäller för en förening med gemensamt vatten där förbrukningen är minst 10 m3/dygn eller att minst 50 personer är anslutna till vattenverket.

Kommunalt vatten
Har du kommunalt vatten provtas det regelbundet av VA-driften.

Steg 2

Förberedelser

Som konsument avgör du själv vilket analysföretag du vill anlita för din dricksvattenanalys. Kontakta det valda företaget för mer information om provtagning, provsvar, tider och kostnad.

Inlämning av vattenprover kan göras till

Laboratorier:
SYNLAB
EUROFINS
ALS GROUP

Övriga företag:

Även andra företag kan erbjuda vattenanalyser.

OBS! Tänk på att välja ett företag som använder ett ackrediterat laboratorie!

Steg 3

Beställ provtagsutrustning

Du kan beställa ditt analyspaket av ett ackrediterat analysföretag för dricksvatten som finns på marknaden. De skickar då hem provtagningsutrustning och anvisningar till dig. Utförliga anvisningar om beställning finns på deras webbplats.

Beställ rätt provtagningspaket
Om du ska provta vattnet i en livsmedelsverksamhet (med egen brunn) eller ett gemensamt vatten (där minst 50 personer är anslutna, eller mer än 10 kubikmeter tas ut) är det viktigt att du beställer ett provtagningspaket utifrån Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30.

Steg 4

Följ anvisningarna för provtagningen

Tänk på att läsa anvisningarna för provtagningen noga, annars kan du få ett felaktigt provsvar. Var särskilt noggrann med att följa anvisningarna när du fyller provtagningskärlen och inte fyller dem för lång tid innan de ska skickas tillbaka till företaget.

OBS! Använd inte egna behållare till provtagningen!

Har du frågor kring provtagningen kontaktar du det analysföretag du valt.

Sidan uppdaterad: 2023-12-05