• Kontakt

Testa ditt vatten

I den här guiden beskriver vi hur du kan gå tillväga för att beställa analys av ditt dricksvatten.

Steg 1

Bra att veta

Egen eller delad dricksvattenbrunn
Har du en egen eller delad dricksvattenbrunn är det viktigt att vattnet provtas regelbundet. Var extra noggrann med att provta om små barn dricker vattnet. Små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen i vatten, till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit. På Livsmedelsverket Länk till annan webbplats. finns rekommendationer för provtagning av dricksvatten.

Om du har anlagt en ny brunn
Om du har anlagt en ny brunn bör du kontrollera vattenkvaliteten efter någon månads användning. Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden och problem kan finnas i dricksvattnet utan att du märker förändringar i vare sig smak, lukt eller färg.

Livsmedelsverksamheter och föreningar
Har du en livsmedelsverksamhet, med egen dricksvattenbrunn, är du skyldig att provta vattnet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30. Samma regler gäller för en förening med gemensamt vatten där förbrukningen är minst 10 m3/dygn eller att minst 50 personer är anslutna till vattenverket. 

Kommunalt vatten
Har du kommunalt vatten provtas det regelbundet av VA-driften.

Steg 2

Förberedelser

Som konsument avgör du själv vilket analysföretag du vill anlita för din dricksvattenanalys. Kontakta det valda  företaget för mer information om provtagning, provsvar, tider och kostnad.

Inlämning av vattenprover kan göras till

Laboratorier:
SYNLAB
EUROFINS
MICROLAB

Övriga företag:

Även andra företag kan erbjuda vattenanalyser.

OBS! Tänk på att välja ett företag som använder ett ackrediterat laboratorie!

Steg 3

Beställ provtagsutrustning

Du kan beställa ditt analyspaket av ett ackrediterat analysföretag för dricksvatten som finns på marknaden. De skickar då hem provtagningsutrustning och anvisningar till dig. Utförliga anvisningar om beställning finns på deras webbplats.

Beställ rätt provtagningspaket
Om du ska provta vattnet i en livsmedelsverksamhet (med egen brunn) eller ett gemensamt vatten (där minst 50 personer är anslutna, eller mer än 10 kubikmeter tas ut) är det viktigt att du beställer ett provtagningspaket utifrån Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30.

Steg 4

Följ anvisningarna för provtagningen

Tänk på att läsa anvisningarna för provtagningen noga, annars kan du få ett felaktigt provsvar. Var särskilt noggrann med att följa anvisningarna när du fyller provtagningskärlen och inte fyller dem för lång tid innan de ska skickas tillbaka till företaget.

OBS! Använd inte egna behållare till provtagningen!

Har du frågor kring provtagningen kontaktar du det analysföretag du valt.

Sidan uppdaterad 2021-06-22 av