Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Rådgivande organ

Utöver kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har kommunfullmäktige tillsatt vissa rådgivande organ, som är specialiserade på vissa specifika frågor och områden.

I kommunen finns:

  • Tillgänglighetsrådet - ordf: Jörgen Norén (S)
  • Brottsförebyggande rådet - ordf: Jörgen Norén (S)
  • Pensionärsrådet - ordf: Jörgen Norén (S)

De kan bland annat få till uppgift att uttala sig i en viss fråga eller inom ett visst område, där politikerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna behöver vägledning inför beslut

De rådgivande organen ska också fungera som en kommunikationskanal mellan kommunens företrädare och företrädare för de intresseorganisationer som finns representerade i de olika råden.

Sidan uppdaterad: 2023-04-11