Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ och kan därmed liknas med Sveriges regering. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs och förbereder de ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter.

Kommunstyrelsen har också ansvar för kommunens administration, ekonomi, näringslivsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, trafikfrågor, personal- och lönefrågor, IT, konsumentfrågor, flyktingmottagande, information och bostadsanpassning. 

Kommunstyrelsen är även ansvarig för drift och underhåll av kommunens vägar, gator, fjärrvärme, industrilokaler och idrottsanläggningar.

Kommunstyrelsen har 11 ledamöter under mandatperioden 2023-2026. Sammanträdena är inte offentliga och hålls i regel en gång per månad.

Kommunstyrelsen

KS består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Ledamöter


Hans Unander (S) ordförande
Tel. 070-686 18 10
hans.unander@malung-salen.se

Mikael Östling (M) 1:e vice ordförande
Tel. 0280-181 31
mikael.ostling@malung-salen.se

Anders Rosén (SD) 2:e vice ordförande
Tel. 0280-181 98
anders.rosen@malung-salen.se

Sofia Söderström (S)
sofia.soderstrom@malung-salen.se

Carina Albertsson (S)
carina.albertsson@malung-salen.se

Lilian Olsson (S)
lilian.olsson@malung-salen.se

Erik Gustafsson (M)
erik.gustafsson@malung-salen.se

Brita Sohlin (M)
brita.sohlin@malung-salen.se

Thomas Ericsson (L)
thomas.ericsson@malung-salen.se

Johannes Jonsson (SD)
johannes.jonsson@malung-salen.se

Arne Söderbäck (Lpo)
arne.soderback@malung-salen.se


Ersättarnas inträdesordning för respektive parti Pdf, 89.2 kB.

Ersättare

Maths Cargård (S)

Birgitta Örjas (S)

Artem Adylev (S)

Bengt Nilsson (S)


Eleonor Svensk (M)

Jörgen Lind (M)

Mikael Palm (SD)

Lena Olsson (V)

Andreas Möllenberg (SD)

Tomas Isaksson (Lpo)


Kommunstyrelsens sammanträde 11 jan 2023.

Sidan uppdaterad: 2024-03-20