Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hur fungerar en kommun?

Den kommunala verksamheten styrs av kommunallagen, som är en övergripande lagstiftning, sedan finns ett stort antal speciallagar som har betydelse för kommunens verksamhet, t.ex. plan- och bygglagen, miljöbalken, socialtjänstlagen och skollagen.

I kommunallagen står det att kommunerna får sköta sådant som är av allmänt intresse och har anknytning till kommunens område eller invånare, om det inte finns bestämmelser som säger att det är någon annans ansvar.

Kommunen är en politiskt styrd organisation, vilket innebär att de förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder fattar beslut om och planerar kommunens budget och verksamhet.

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och dess ledamöter är direkt utsedda av medborgarna. Kommunfullmäktige i sin tur bestämmer vilka politiker som ska sitta i kommunstyrelsen och nämnderna.

Under de politiska organen finns en rad förvaltningar med tjänstemän, som ansvarar för olika områden. Det är förvaltningarnas uppgift att inför kommunens politiker lägga fram förslag till beslut, samt att verkställa de beslut som politikerna fattar.

Organisationschema tjänstefunktioner

Sidan uppdaterad: 2023-06-20