Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande grupp, ungefär som Sveriges riksdag. Fullmäktige beslutar i övergripande frågor, t.ex. budget, taxor och avgifter samt vilken skatt kommunmedborgarna ska betala.

Fullmäktiges ledamöter och ersättare utses i samband med de allmänna valen. Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun utgörs av 39 mandat, alltså 39 ledamöter.

Mandaten för perioden 2023-2026:

Politiskt parti

Antal mandat

Socialdemokraterna

14

Moderaterna

10

Sverigedemokraterna

6

Landsbygdspartiet Oberoende

4

Centerpartiet

2

Vänsterpartiet

2

Liberalerna

1

Ordinarie

SocialdemokraternaHans Unander
hans.unander@malung-salen.se

Kjell Jansson

kjell.jansson@malung-salen.se


Artem Adylev
artem.adylev@
malung-salen.se

Lillan Olsson
lilian.olsson@malung-salen.se

Lena Aune
lena.aune@malung-salen.se

Birgitta Örjas
birgitta.orjas@
malung-salen.se

Jörgen Norén
jorgen.noren@malung-salen.se

Sofia Söderström
sofia.soderstrom
@malung-salen.se

Monica Landström
monica.landstrom@
malung-salen.se

Åsa Hedlöf
asa.hedlof@malung-
salen.se

Jan Jespersen
jan.jespersen@malung-salen.se

Ronny Larsson
ronny.larsson
@malung-salen.se

Lars Nyman
lars.nyman@malung-salen.se

Carina Albertsson
carina.albertsson@malung-salen.se


VänsterpartietKarin Ek Lissbol

Lars-Erik Bech
lars-erik.bech@malung-salen.se


CenterpartietAgneta Åhs Sivertsen
agneta.ahssivertsen@malung-salen.se

Anders Westerlund

anders.westerlund@malung-salen.se


ModeraternaMikael Östling
mikael.ostling@malung-salen.se

Brita Sohlin
brita.sohlin@malung-
salen.se

Sören Bjurström
soren.bjurstrom@malung-salen.se

Kristina Bäckman
kristina.backman@malung-salen.se

Elenor Svensk
elenor.svensk@malung-salen.se

Håkan Söderman

Erik Gustafsson
erik.gustafsson@malung-salen.se

Jörgen Lind
jorgen.lind@malung-
salen.se

Fredrik Vikman

fredrik.vikman@malung-salen.se

Ulf Andersson

ulf.andersson@malung-salen.seLiberalernaJessica Hellström
jessica.hellstrom@malung-salen.seSverigedemokratenaAnders Rosén
anders.rosen@malung-salen.se

Andreas Möllenberg
andreas.mollenberg@malung-salen.se

Johannes Jonsson
johannes.jonsson@malung-salen.se

Mikael Palm

Katharina Larsson

Lars Magnusson

Landsbygdspartiet OberoendeArne Söderbäck

Tomas Isaksson

tomas.isaksson@malung-salen.se

Lena Lilliér

Bente Mellqvist Danielsson

bente.mellqvistdanielsson@malung-salen.se
SocialdemokraternaBengt Nilsson

Elin Sandgren

Lars-Göran Gustafsson

Anneli Johansson Tauni

Håkan Oskarsson

Eva Tranberg

Helge KlarCenterpartietÅsny Katrin Halvarsson

Anna Persson


LiberalernaThomas Ericsson

Leif Åke Nilsson


ModeraternaHans Lind

Mattias Johansson

Ann-Christin Tangen

Martin Cagerman

Tomas Martinsson


VänsterpartietBritta Lindholm Sethsson

Lena Olsson


SverigedemokraternaHans Larsson

Ove Ejnarsson

Per-Gunnar Engemoen

Landsbygdspartiet

oberoendeSten Ove Renhall

Irene Fjelldal
Presidiet

Ordf.

Håkan Söderman (M)

1:e vice ordf.

Ronny Larsson (S)

2:e vice ordf.

Andreas Möllenberg (SD)


Andreas Möllenberg (SD), Håkan Söderman (M) och Ronny Larsson (S).

Sidan uppdaterad: 2022-11-11