Logotyp för Malung-Sälens kommun

Kommunfullmäktige

Fullmäktige är kommunens högst beslutande grupp, ungefär som Sveriges riksdag. Fullmäktige beslutar i övergripande frågor, t.ex. budget, taxor och avgifter samt kommunalskatt.

Fullmäktiges ledamöter och ersättare utses i samband med de allmänna valen. Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun utgörs av 39 mandat, alltså 39 ledamöter.

Mandaten för perioden 2023-2026:

Politiskt parti

Antal mandat

Socialdemokraterna

14

Moderaterna

10

Sverigedemokraterna

6

Landsbygdspartiet Oberoende

4

Centerpartiet

2

Vänsterpartiet

2

Liberalerna

1

Ordinarie

SocialdemokraternaHans Unander
hans.unander@malung-salen.se

Kjell Jansson

kjell.jansson@malung-salen.se


Artem Adylev
artem.adylev@
malung-salen.se

Lilian Olsson
lilian.olsson@malung-salen.se

Lena Aune
lena.aune@malung-salen.se

Birgitta Örjas
birgitta.orjas@
malung-salen.se

Jörgen Norén
jorgen.noren@malung-salen.se

Sofia Söderström
sofia.soderstrom
@malung-salen.se

Åsa Hedlöf
asa.hedlof@malung-
salen.se

Jan Jespersen
jan.jespersen@malung-salen.se

Ronny Larsson
ronny.larsson
@malung-salen.se

Lars Nyman
lars.nyman@malung-salen.se

Carina Albertsson
carina.albertsson@malung-salen.se

Bengt Nilsson
bengt.nilsson@malung-salen.se


VänsterpartietKarin Ek Lissbol
karin.eklissbol@malung-salen.se

Lars-Erik Bech
lars-erik.bech@malung-salen.se


CenterpartietAgneta Åhs Sivertsen
agneta.ahssivertsen@malung-salen.se

Anders Westerlund

anders.westerlund@malung-salen.se


ModeraternaMikael Östling
mikael.ostling@malung-salen.se

Brita Sohlin
brita.sohlin@malung-
salen.se

Sören Bjurström
soren.bjurstrom@malung-salen.se

Kristina Bäckman
kristina.backman@malung-salen.se

Elenor Svensk
elenor.svensk@malung-salen.se

Håkan Söderman
hakan.soderman@malung-salen.se

Erik Gustafsson
erik.gustafsson@malung-salen.se

Jörgen Lind
jorgen.lind@malung-
salen.se

Ulf Andersson

ulf.andersson@malung-salen.se


 

Hans Lind

hans.lind@malung-salen.seLiberalernaJessica Hellström
jessica.hellstrom@malung-salen.seSverigedemokratenaAnders Rosén
anders.rosen@malung-salen.se

Andreas Möllenberg
andreas.mollenberg@malung-salen.se

Johannes Jonsson
johannes.jonsson@malung-salen.se

Mikael Palm
mikael.palm@malung-salen.se

Katharina Larsson
katharina.larsson@malung-salen.se

Lars Magnusson
lars.magnusson@malung-salen.se

Landsbygdspartiet OberoendeArne Söderbäck
arne.soderback@malung-salen.se

Tomas Isaksson

tomas.isaksson@malung-salen.se

Lena Lilliér
lena.lillier@malung-salen.se

Sten Ove Renhall

stenove.renhall@malung-salen.se

Presidiet

Ordf.

Håkan Söderman (M)

1:e vice ordf.

Ronny Larsson (S)

2:e vice ordf.

Andreas Möllenberg (SD)


Andreas Möllenberg (SD), Håkan Söderman (M) och Ronny Larsson (S).

SocialdemokraternaElin Sandgren

Lars-Göran Gustafsson

Anneli Johansson Tauni

Håkan Oskarsson

Eva Tranberg

Helge Klar

Bengt AlbertssonCenterpartietÅsny Katrin Halvarsson

Anna Persson


LiberalernaThomas Ericsson

Leif Åke Nilsson


ModeraternaMattias Johansson

Martin Cargerman

Tomas Martinsson

Lars Gudmundsson

Ingela Östling


VänsterpartietLena Olsson

Thomas Fehrm


SverigedemokraternaHans Larsson

Per-Gunnar Engemoen

Mats Olers

Landsbygdspartiet

oberoendeIrene Fjelldal

Beppe Augustsson30 Maj 2024