Logotyp för Malung-Sälens kommun

Kommunfullmäktige

Fullmäktige är kommunens högst beslutande grupp, ungefär som Sveriges riksdag. Fullmäktige beslutar i övergripande frågor, t.ex. budget, taxor och avgifter samt kommunalskatt.

Fullmäktiges ledamöter och ersättare utses i samband med de allmänna valen. Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun utgörs av 39 mandat, alltså 39 ledamöter.

Mandaten för perioden 2023-2026:

Politiskt parti

Antal mandat

Socialdemokraterna

14

Moderaterna

10

Sverigedemokraterna

6

Landsbygdspartiet Oberoende

4

Centerpartiet

2

Vänsterpartiet

2

Liberalerna

1

Ordinarie

SocialdemokraternaHans Unander
hans.unander@malung-salen.se

Kjell Jansson

kjell.jansson@malung-salen.se


Artem Adylev
artem.adylev@
malung-salen.se

Lilian Olsson
lilian.olsson@malung-salen.se

Lena Aune
lena.aune@malung-salen.se

Birgitta Örjas
birgitta.orjas@
malung-salen.se

Jörgen Norén
jorgen.noren@malung-salen.se

Sofia Söderström
sofia.soderstrom
@malung-salen.se

Monica Landström
monica.landstrom@
malung-salen.se

Åsa Hedlöf
asa.hedlof@malung-
salen.se

Jan Jespersen
jan.jespersen@malung-salen.se

Ronny Larsson
ronny.larsson
@malung-salen.se

Lars Nyman
lars.nyman@malung-salen.se

Carina Albertsson
carina.albertsson@malung-salen.se


VänsterpartietKarin Ek Lissbol
karin.eklissbol@malung-salen.se

Lars-Erik Bech
lars-erik.bech@malung-salen.se


CenterpartietAgneta Åhs Sivertsen
agneta.ahssivertsen@malung-salen.se

Anders Westerlund

anders.westerlund@malung-salen.se


ModeraternaMikael Östling
mikael.ostling@malung-salen.se

Brita Sohlin
brita.sohlin@malung-
salen.se

Sören Bjurström
soren.bjurstrom@malung-salen.se

Kristina Bäckman
kristina.backman@malung-salen.se

Elenor Svensk
elenor.svensk@malung-salen.se

Håkan Söderman
hakan.soderman@malung-salen.se

Erik Gustafsson
erik.gustafsson@malung-salen.se

Jörgen Lind
jorgen.lind@malung-
salen.se

Fredrik Vikman

fredrik.vikman@malung-salen.se

Ulf Andersson

ulf.andersson@malung-salen.seLiberalernaJessica Hellström
jessica.hellstrom@malung-salen.seSverigedemokratenaAnders Rosén
anders.rosen@malung-salen.se

Andreas Möllenberg
andreas.mollenberg@malung-salen.se

Johannes Jonsson
johannes.jonsson@malung-salen.se

Mikael Palm
mikael.palm@malung-salen.se

Katharina Larsson
katharina.larsson@malung-salen.se

Lars Magnusson
lars.magnusson@malung-salen.se

Landsbygdspartiet OberoendeArne Söderbäck
arne.soderback@malung-salen.se

Tomas Isaksson

tomas.isaksson@malung-salen.se

Lena Lilliér
lena.lillier@malung-salen.se

Bente Mellqvist Danielsson

bente.mellqvistdanielsson@malung-salen.se

Presidiet

Ordf.

Håkan Söderman (M)

1:e vice ordf.

Ronny Larsson (S)

2:e vice ordf.

Andreas Möllenberg (SD)


Andreas Möllenberg (SD), Håkan Söderman (M) och Ronny Larsson (S).

SocialdemokraternaBengt Nilsson

Elin Sandgren

Lars-Göran Gustafsson

Anneli Johansson Tauni

Håkan Oskarsson

Eva Tranberg

Helge KlarCenterpartietÅsny Katrin Halvarsson

Anna Persson


LiberalernaThomas Ericsson

Leif Åke Nilsson


ModeraternaHans Lind

Mattias Johansson

Ann-Christin Tangen

Martin Cargerman

Tomas Martinsson


VänsterpartietThomas Fehrm

Lena Olsson


SverigedemokraternaHans Larsson

Ove Ejnarsson

Per-Gunnar Engemoen

Landsbygdspartiet

oberoendeSten Ove Renhall

Irene Fjelldal7 Juni 2023