Logotyp för Malung-Sälens kommun

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ och kan därmed liknas med Sveriges regering. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs och förbereder de ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens sammanträde november 2021.

Kommunstyrelsen har också ansvar för kommunens administration, ekonomi, näringslivsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, trafikfrågor, personal- och lönefrågor, IT, konsumentfrågor, flyktingmottagande, information och bostadsanpassning. 

Kommunstyrelsen är även ansvarig för drift och underhåll av kommunens vägar, gator, fjärrvärme, industrilokaler och idrottsanläggningar.

Kommunstyrelsen har 11 ledamöter under mandatperioden 2019-2022. För varje ledamot finns en personlig ersättare. Sammanträdena är inte offentliga och hålls i regel en gång per månad.

Mandaten i kommunstyrelsen är fördelade enligt nedan:


Politiskt parti


Antal mandat

Socialdemokraterna

5

Sverigedemokraterna

1

Centerpartiet

1

Moderaterna

3

Liberalerna

1

Ledamöter

Ordinarie

Hans Unander (S) ordförande
hans.unander@malung-salen.se

Jörgen Norén (S)
jorgen.noren@malung-salen.se

Artem Adylev (S)
artem.adylev@
malung-salen.se

Lillan Olsson (S)
lilian.olsson@malung-salen.se

Lena Aune (S)
lena.aune@malung-salen.se

Pär Kindlund (C) vice ordf.
par.kindlund@malung-salen.se

Mikael Östling (M) oppositionsråd
mikael.ostling@malung-salen.se

Erik Gustafsson (M)
erik.gustafsson@malung-salen.se

Kristina Bäckman (M)
kristina.backman@malung-salen.se

Thomas Ericsson (L)
thomas.ericsson@malung-salen.se

Mats Larsson (-)
mats.larsson@malung-salen.se


Ersättare

Ulla-Britt Fahlström (S)

Jan Jespersen (S)

Birgitta Örjas (S)

Bengt Nilsson (S)

Karl Holland (S)

Martina Elfström (L)

Agneta Åhs Sivertsen (C)

Johannes Jonsson (SD)

Jörgen Lind (M)

Elenor Svensk (M)

Brita Sohlin (M)

8 Oktober 2022