Logotyp för Malung-Sälens kommun

Rådgivande organ

Utöver kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har kommunfullmäktige tillsatt vissa rådgivande organ, som är specialiserade på vissa specifika frågor och områden.

I kommunen finns:

  • Tillgänglighetsrådet - ordf: Jörgen Norén (S)
  • Brottsförebyggande rådet - ordf: Jörgen Norén (S)
  • Pensionärsrådet - ordf: Jörgen Norén (S)

De kan bland annat få till uppgift att uttala sig i en viss fråga eller inom ett visst område, där politikerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna behöver vägledning inför beslut

De rådgivande organen ska också fungera som en kommunikationskanal mellan kommunens företrädare och företrädare för de intresseorganisationer som finns representerade i de olika råden.

23 April 2024