• Kontakt

Fjärilsläpp

Kosläpp och hingstsläpp i all ära men på Sälens skola har det idag varit fjärilsläpp. Det är klass 1 som i grundskolans natur- och teknikprojekt haft temat "fjärilars liv" under några veckor och nu var det dags att släppa ut fjärilarna.

På NO-undervisningen den här terminen har eleverna i år 1 jobbat med ett NTA-tema. Temat hette fjärilars liv och i det har eleverna följt en tistelfjärils utveckling från larv till fjäril. Tistelfjärilen är vanligt förekommande i Sverige och över resten av världen. Tistelfjärilen är liten och har klara färger och genomgår en fullständig förvandling på 3-4 veckor. I temat har eleverna fått lära sig om en fjärils livscykel från ägg, larv, puppa till färdig fjäril.
Eleverna har haft en egen larv att ta hand om under skoltid, observerat och dokumenterat för att sen släppa ut den fullt utvecklade fjärilen.

Idag släpptes slutligen fjärilarna ut. Hela 1:an samlades utomhus för att ta ett sista farväl innan de befriades från de små fjärilshusen.

Sidan uppdaterad 2014-06-09 av