Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Sälens skola

Mitt i byn ligger Sälens skola som är en F-6 skola med fritids och här går ungefär 160 elever.

Sälens skola, teglebyggnader med skolgård i mitten

Vi på Sälens skola vill ge alla elever en lärandemiljö präglad av trygghet och studiero. Vi vill att alla elever, pedagoger och annan personal ska känna ett gemensamt ansvar för skolan och visa respekt för varandra.

Vi på Sälens skola vill att varje elev ska:

 • ges stimulans och stöd för att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar
 • utveckla en god självkänsla
 • utveckla lust till ett livslångt lärande
 • utvecklas till en demokratisk medborgare
 • bidra till att skapa nolltolerens mot mobbning och kränkande behandling
 • möta engagaerade lärare med god ämneskompetens
 • vara aktsam om vår gemensamma miljö

Vi vill att varje elev som lämnar sälens skola ska vara trygg, självständig och ansvarsfull.

Välkomna till skolavslutning!

Plats: Olnispagården, torsdagen den 13 juni kl. 13.00.

Vi kommer att ”tåga” från Sälens Skola via Sälenhallen över bron kl. 12.45 och beräknas vara på scenen vid Olnispa kl. 13.00.

Bystugans café serverar fika med hembakat och sommartårta 12.00-15.30.

Parkera helst vid Sälenhallen.

Vid dåligt väder hålls avslutningen inne i Sälenhallen.

/Personalen på Sälens skola

Lovdagar/Studiedagar läsåret 2023/2024

 • Onsdag 13 september
 • Måndag 9 oktober
 • Måndag 11 december, OBS! Halv studiedag, alla elever slutar kl.12.00.
 • Fredag 22 december
 • Måndag 8 januari
 • Fredag 16 februari
 • Fredag 23 februari, OBS! Halv studiedag, alla elever slutar kl.12.00.
 • Fredag 10 maj
 • Tisdag 28 maj
 • Fredag 7 juni

Fritids har stängt för planering 5 dagar per läsår.

 • Fredag 18 augusti
 • Måndag 9 oktober
 • Måndag 8 januari
 • Tisdag 28 maj
 • Fredag 7 juni

Nationella prov åk 3 och åk 6 lå 23/24

Här finns provdatum för nationella proven som genomförs i år 3 och 6 Länk till annan webbplats.

Ansökan om ledighet
Görs alltid på avsedd blankett:
Ledighetsansökan upp till tio dagar Word, 213.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Ledighetsansökan mer än tio dagar Word, 212.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vårdnadshavaren ska alltid skriva under ansökan och vid gemensam vårdnad är det viktigt att båda vårdnadshavarna skriver under.

Blanketten lämnas sedan till klasslärare/mentor för vidare handläggning.

Varje klasslärare/lärare/mentor/arbetslag får bevilja högst tio dagars ledighet per elev under ett läsår.

Rektor får utöver detta bevilja ytterligare ledighet under ett läsår.

Är ledigheten längre än tio dagar ska Barn- och Utbildningsnämnden meddelas.

Eleven ansvarar för att fråga sina lärare i olika ämnen vad man eventuellt bör studera inför/under eller efter ledigheten. Fylls i på blanketten där även läraren bekräftar med sitt namn.

Beslut om ledighet
Beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas:

 • Tidigare ledighet
 • Ledighetens längd
 • Elevens studiesituation
 • Elevens möjligheter att, på olika sätt, kompensera den förlorade undervisningen
 • Hur angelägen ledigheten är för eleven

Sjukanmälan
Vi vill att vårdnadshavare anmäler när eleven är sjuk.
Detta sker genom att ringa 0280-185 07 och följa instruktionerna.
Detta system är anslutet till Talsvar, så om ni registrerat ert mobilnummer i systemet så får ni en bekräftelse på
anmäld frånvaro.

Kom ihåg att ni även kan även anmäla frånvaro via DEXTER
Om ni får problem/saknar inloggning till Dexter eller har frågor om detta - ring expeditionen 0280-187 49.

 


Välkommen till Sälens skolas fritidshem som ligger mitt i Sälens by, vi tar emot elever i åldrarna 6-13 år. Cirka 90-100 elever deltar i vår verksamhet.

Fritidshemmet på Sälens skola består avdelningen Vargtjutet På eftermiddagarna har vi alltid fri lek både inne och ute. Eleverna har aktiviteter varje dag som till exempel:

 • Lättare dans
 • Pärlalster i olika former så som pärlplattor och halsband
 • Bakning
 • Sällskapsspel
 • papperspyssel i olika former​
  Eleverna väljer själva vilka aktiviteter de vill delta i.

Vid ett par eller flera tillfällen under läsåret äter vi frukost och mellanmål på Vargtjutet.

På vår skolgård finns det mycket utrymme för lek. I direkt anslutning till skolan finns en skridskobana, den används mycket flitigt under vintern.
Under loven gör vi olika utflykter i vår närmiljö.

Vi har föräldrafika där eleverna själva bakat en gång per läsår

Vi har heldagsomsorg under loven. Inför lov är det av stor vikt för oss att veta om ert barn kommer att vara hos oss och i såna fall vilka tider, (detta är extra viktigt för er som har barn som behöver specialkost), detta för att vi planerar aktiviteter, måltider och personal utifrån antalet barn. Lappar går ut från oss i god tid innan.

Fritids har stängt för planering 5 dagar per år.
Lå 23/24

 • Fredag 18 augusti
 • Måndag 9 oktober
 • Måndag 8 januari
 • Tisdag 28 maj

Kontakter

Fritidshemmet Vargtjutet
Skolvägen 2, 780 67 Sälen
Vargtjutet tel 0280-187 58, mobil 072-526 90 22
salensskola@malung-salen.se

Eva-Lena Landmark
Rektor
0280-187 50
eva-lena.landmark@malung-salen.se

Ingela Nilsson
Skolassistent
0280-187 49
ingela.nilsson@malung-salen.se

Kontakt

Sälens skola
Skolvägen 2, 780 67 Sälen
salensskola@malung-salen.se

Eva-Lena Landmark
Rektor
0280-187 50
eva-lena.landmark@malung-salen.se

Ingela Nilsson
Skolassistent
0280-187 49
ingela.nilsson@malung-salen.se

Sjukanmälan talsvar tel. 0280-185 07 eller via Dexter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Namn

Telefon

Klass/Titel

Arbetsrum lärare

0280-187 55

F-klass-åk 6


0280-187 56


Vargtjutet

0280-187 58

Fritids

Emelie Fjellborg
emelie.fjellborg@malung-salen.se

0280-185 43

Kurator

Elin Persson
elin.persson@malung-salen.se

0280-185 12

Skolsköterska

Köket

0280-187 51


Sidan uppdaterad: 2024-05-13