Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Anpassad grundskola

2023 bytte särskolan namn till anpassad grundskola. Den ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Anpassade grundskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

I kommunen finns anpassad grundskola på Centralskolan för årskurs 6-9, på Ungärde skola för 1-9 och på Blomsterbäcksskolan för årskurs 1-9.

Centralskolan
Ungärde skola
Blomsterbäcksskolan

Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser.
Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Anpassade grundskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Några av ämnena i anpassade grundskolan är svenska, matematik, musik, bild, engelska och slöjd. Andra exempel är kommunikation, estetisk verksamhet, vardagsaktivitet, verklighetsuppfattning och motorik.

I Malung-Sälens kommun finns ingen anpssad gymnasieskola utan eleverna studerar på skolor utanför kommunen.

Anpassad gymnasieskola i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program.

Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

I kommunen ges kurserna inom anpassad vuxenutbildning på Lärcentrum.

Lärcentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anpassad vuxenutbildning är en skolform som omfattar grundläggande och gymnasial nivå.
Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges i anpassad grundskola.
På gymnasial nivå ska utbildningen motsvara den som ges på anpassad gymnasieskolas nationella program.

Målet för den särskilda utbildningen för vuxna är att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2024-05-17