Logotyp för Malung-Sälens kommun

Grundskola

I Malung-Sälens kommun finns sju kommunala grundskolor (F-klass – åk 9) och inga friskolor. Anpassad grundskola finns på Blomsterbäcksskolan, Ungärde skola och Centralskolan.

Klassrum med elever runt ett bord, en elev räcker upp handen

Våra grundskolor

Nyheter i grundskolan


 • Ny version av IST Lärande i grundskolan


  Från och med läsåret 22/23 har vi fått en ny version av IST Lärande, det system där lärarna hanterar elevernas planeringar, bedömningar, omdömen och utvecklingssamtal.

Kontakt

 • Skolkansliet

  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Box 14, 782 21 Malung
  Tel. 0280-181 00 växel
  E-post:kommun@malung-salen.se

  Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen

  Lars Kratz
  Tel. 0280-182 30
  E-post: lars.kratz@malung-salen.se

  Handläggare
  Anna Blom
  Tel. 0280-181 82
  E-post: anna.blom@malung-salen.se

  Fakturahantering, skolskjutsar, handläggning av internfakturor och interkommunala ersättningar samt externa debiteringar och vissa reseräkningar, försäkringsfrågor för elever.

  Skolassistent
  Ulrika Lindholm
  Tel. 0280-183 19
  E-post: ulrika.lindholm@malung-salen.se

  Systemadministratör för barn- och elevregistret Extens och internetlösningen Dexter, statistikuppgifter till SCB, debitering och övrig handläggning av barnomsorgsavgifter och viss ekonomihantering.

  Nämndsekreterare
  Sandra Sjöström
  tel. 0280-181 26
  E-post: sandra.sjostrom@malung-salen.se

  Sekreterare i barn- och utbildningsnämnden, beredning av ärenden, utredningsarbete, kallelser med mer för nämndens sammanträden, utskrift av protokoll, registratorsuppgifter.

 • Kontaktuppgifter till de olika grundskolorna hittar ni under deras respektive sidor
25 Juli 2024