Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Rörbäcksnäs skola

Rörbäcksnäs skola – eller Vildmarksskolan som vi också kallar oss.

Vildmarksskolan är den lilla skolan med de stora möjligheterna. Med fjäll, skog, sjöar och tjärn i vår närhet växer sig klassrumsmiljön långt utanför skolans väggar. Dessutom gör vårt unika elevantal att vi kan ge varje barn det där lilla extra.

Alldeles intill skolan finns Fjällugglan med förskola och fritidsverksamhet.

Vårt arbetssätt är både tematiskt och individanpassat och genomsyras av utomhuspedagogik. Med elever från förskoleklass till år 6 i en enda gemenskap byggs en stark sammanhållning och ett förhållningssätt där varje barn räknas och blir en viktig del av helheten.

Vårt mål är att varje elev sk få tid och stöd till individuell utveckling, med fokus på potential snarare än begränsning och att varje elev skall känna trygghet och lust att lära.

Ansökan om ledighet

Görs alltid på avsedd blankett:
Ledighetsansökan upp till tio dagar Word, 213.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Ledighetsansökan mer än tio dagar Word, 212.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vårdnadshavaren ska alltid skriva under ansökan och vid gemensam vårdnad är det viktigt att båda vårdnadshavarna skriver under.

Blanketten lämnas sedan till klasslärare/mentor för vidare handläggning.

Varje klasslärare/lärare/mentor/arbetslag får bevilja högst tio dagars ledighet per elev under ett läsår.

Rektor får utöver detta bevilja ytterligare ledighet under ett läsår. Är ledigheten längre än tio dagar ska Barn- och Utbildningsnämnden meddelas.

Eleven ansvarar för att fråga sina lärare i olika ämnen vad man eventuellt bör studera inför/under eller efter ledigheten. Fylls i på blanketten där även läraren bekräftar med sitt namn.

Beslut om ledighet
Beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas:

  • Tidigare ledighet
  • Ledighetens längd
  • Elevens studiesituation
  • Elevens möjligheter att, på olika sätt, kompensera den förlorade undervisningen
  • Hur angelägen ledigheten är för eleven

Förskolan Fjällugglan är integrerad från småbarn upp till fritidshem. Fjällugglan förskola/fritidshem ligger mitt i Rörbäcksnäs intill skolan.

På gården finns bland annat fotbollsplan på sommaren och skridskobana på vintern.

Skogen samt elljusspår är närmaste granne, som vi använder flitigt. Vår verksamhet bygger på uteaktiviteter, natur och rörelse.

Kontakter

Fritids Fjällugglan
Rörbäcksnäs 603, 780 66 Rörbäcksnäs
0280-188 66, mobil 072-573 30 10
fjallugglan@malung-salen.se

Petra Vestling
Rektor
0280-185 03
petra.vestling@malung-salen.se

Ingela Nilsson
Skolassistent
0280-187 49
ingela.nilsson@malung-salen.se

Elever som sitter i en ring utomhus vid en sjö med en lärare som läser för dem ur en bok.

Kontakt

Rörbäcksnäs skola
Rörbäcksnäs 603, 780 66 Rörbäcksnäs
salensskola@malung-salen.se

Eva-Lena Landmark
Rektor
0280-187 50
eva-lena.landmark@malung-salen.se

Ingela Nilsson
Skolassistent
0280-187 49
ingela.nilsson@malung-salen.se

Sjukanmälan tel. 0280-188 65


Namn

Telefon

Klass/Titel

Therese Landmark
therese.landmark@malung-salen.se

0280-188 65

F-klass-åk 6

Fredrika Persson
fredrika.persson@malung-salen.se

0280-188 65

F-klass-åk 6

 Sidan uppdaterad: 2024-04-02