Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Riktlinjer, policys, reglementen m.m

Den kommunala författningssamlingen innehåller resultat av fullmäktiges beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten. Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter men också policyer, reglementen och delegationsordningar.

Sidan uppdaterad: 2024-03-21