Logotyp för Malung-Sälens kommun

Riktlinjer, policys, reglementen m.m

Den kommunala författningssamlingen innehåller resultat av fullmäktiges beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten. Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter men också policyer och reglementen.

29 November 2023