Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Tomgångskörning

I Malung-Sälens kommun får bilen endast gå på tomgång i max två minuter för att skydda människors hälsa och miljön.

Undantag från regel för tomgångskörning på maximalt två minuter gäller för fordon som måste stanna på grund av trafikförhållanden eller om fordonet måste hållas igång för att driva en anläggning, t.ex. en sopbil.

Åtgärder

Genom att använda motorvärmare gör du både miljön och dig själv en tjänst. En motorvärmare gör motorn varm och minskar därmed bränsleåtgången, vilket minskar avgaserna. Det tjänar både du och miljön på.

Tips på åtgärder som är bra för både människors hälsa och miljön:

  • undvik kallstarter genom att använda motorvärmare
  • använd timer på din motorvärmare
  • skrapa frosten på bilens rutor innan du startar bilen

Sidan uppdaterad: 2023-08-14