Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Häckar och buskage

Säker trafik i bostadsområden kräver fri sikt.

För att undvika trafikolyckor är det viktigt att sikten hålls fri från växtlighet i korsningar. Växtligheten får inte skymma sikten eller medföra andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar och vägmärken.

Träd, häckar och buskage på villatomter och andra fastigheter utgör ofta allvarliga hinder för framkomligheten och trafiksäkerheten. Du som fastighetsägare har ett stort ansvar. Ett sätt att minska antalet olyckor är att se till att växtligheten på din tomt inte utgör en olycksfaktor.

Tänk på att:

Häckar, buskar och liknande inte får skymma sikten för bilförare och andra trafikanter som närmar sig vägkorsningen där du bor.

Sidan uppdaterad: 2023-08-14