Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Byggnation väg 66 Östra Tandö - Bu

Sträckan på väg 66 mellan Östra Tandö och Bu byggs om för att förbättra trafiksäkerheten.

Väg 66 mellan Östra Tandö och Bu har rustats upp och byggts om för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Även nya gång- och cykelvägar har byggts längs sträckan.

På Trafikverket kan du hitta mer info om projektet:

Sidan uppdaterad: 2024-04-09