Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Skötsel av gator och vägar i centrum

För att skötseln av gatorna skall kunna utföras så smidigt som möjligt och med våra normala fordon vill vi vädja till alla fastighetsägare:

Beskär träd, häckar och buskar intill gator

Om Du har träd eller buskar som växer ut över gångbanan eller körbanan gäller följande:

Körbanan skall ha en fri höjd på minst 4,6 meter

Inga grenar eller kvistar får hänga ut över gång- eller körbana under 4,6 m över asfalten. Tänk på att snön tynger ner kvistar och att även dessa skall bort. Om fastighetsägare underlåter att beskära sina träd, häckar och buskar kan kommunen komma att göra detta. Kvistar och grenar tillfaller fastighetsägaren att ta reda på.

Tänk på trafiksäkerheten i korsningar

För dig som har hörntomt gäller följande:
Växtligheten (häckar) inom en liksidig sikttriangel med sidorna 10 m får inte vara högre än 70 cm över gatuplanet.

Inför vintern vi vill också påminna om att:

Snö från fastigheter inte får läggas ut i gatan eller på gångbanor

Ordna snöupplag på den egna tomten eller utnyttja grönområden och liknande. Fastighetsägare som orsakar extraarbeten kommer att debiteras för detta.

Sidan uppdaterad: 2024-01-17