• Kontakt

Vad är farligt avfall?

I Miljöbalken (1998:808) finns det definierat vad som klassas som avfall:

Med avfall avses i denna balk varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med, eller avser göra sig av med, eller är skyldig att göra sig av med

Avfall kan vara antingen icke-farligt, eller farligt men de nya reglerna vi informerar om här omfattar enbart farligt avfall. Farligt avfall är ett föremål, eller ämne som klassas som avfall, samtidigt som det innehåller halter av någon kemisk substans eller grundämne i sådana nivåer att de kan vara farliga för människors hälsa, eller miljön.

För att ta reda på om er verksamhet omfattas av de nya reglerna behöver ni läsa bilaga 3 i Avfallsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kontrollera om det i er verksamhet uppkommer, eller förekommer något ämne eller föremål som klassas som farligt avfall. Ämnen, eller föremål som klassas som farligt avfall är i bilaga 3 markerade med en asterisk ” * ” vid sin avfallskod.

Här på riksdagens hemsida finns hela den nya Avfallsförordningen med bilagor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-02-19 av