Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kretsloppsplan 2023-2030

Kommunal avfallsplan om förebyggande och hantering av avfall.

Vi är en kommun med stor besöksnäring vilket medför att stora mängder avfall generas under intensiva perioder, vilket ställer höga krav på avfallsverksamheten.

Bakgrund

Föreställ dig ett samhälle utan avfall, där det vi slänger tas om hand och används igen och igen. För att komma dit har vi tillsammans med övriga kommuner i länet tagit fram ett förslag till kretsloppsplan.

För att minska avfallsmängder måste man arbeta med att förebygga att avfall uppstår och därför berör denna kretsloppsplan det mesta inom kommunen, både dess invånare och kommunens alla verksamheter. Vi lever över våra tillgångar i Sverige och medelsvensken förbrukar i en nivå som gör att vi skulle behöva 4,5 jordklot för att resurserna ska räcka.

Nu har vi bara ett jordklot och det är tydligt att vi måste ställa om vårt sätt att leva om vi ska ha något att lämna över till våra barn och barnbarn.

Kretsloppsplanen innehåller en rad åtgärder som bidrar till att ställa om mot ett hållbart samhälle och den är även en del i Energiintelligent Dalarna som samordnar det regionala arbetet. Kretsloppsplanen kommer att styra hur konsumtionen ska minska, hur
återvinning och återbruk ska hanteras. Allt detta kommer att påverka dig. Hur tycker du att vi ska göra?

Granskningstid

Samråd och utställning om kretsloppsplan för Malung-Sälens kommun pågår från den 15 augusti till 30 september.

Dokument

Förslag till kretsloppsplan utgörs av följande dokument:

Utställningslokal

Förslag till kretsloppsplan för Malung-Sälens kommun finns tillgänglig för granskning i Malung Bibliotek, Lisagatan 32A, Malung och Sälens Bibliotek, Centrumhuset Sälen. Utställningen är öppen under bibliotekens öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till den lokala kretsloppsplanegruppen via miljöingenjör Cecilia Öster, telefon 0280-185 78, e-post: cecilia.oster@vamas.se

Synpunkter

Lämna dina synpunkter om kretsloppsplanen till:
kommun@malung-salen.se eller Malung-Sälens kommun, Malung-Sälen Box 14, 782 21 Malung
Ange diarienummer KS/2023:380

Fortsatt arbete

Efter samråd och utställning kommer inkomna synpunkter att arbetas in i kretsloppsplanen för Malung-Sälens kommun. Därefter kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om den nya kretsloppsplanen under hösten 2023.

Sidan uppdaterad: 2023-08-14