• Kontakt

Miljökontorets roll

Miljökontoret bedriver tillsyn av miljöfarliga verksamheter enligt Miljöbalken, på uppdrag av Miljö- & stadsbyggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun. Det är vår uppgift att granska och kontrollera de verksamheter som finns i kommunen vilka omfattas av Miljöbalken samt andra förordningar knuten till denna. För att säkerställa att de lever upp till gällande tillstånd och lagstiftning.

Miljökontoret har utöver detta uppdrag även en viktig roll inom upplysning, vägledning och rådgivning till verksamheterna i kommunen för att de ska kunna uppfylla de lagkrav som ställs.

Det är dock er skyldighet som verksamhetsutövare att ta reda på om ni berörs av denna nya förordning. Miljökontoret kommer framöver att bedriva tillsyn av rapporteringen till avfallsregistret.

Sidan uppdaterad 2021-02-19 av